Zyskanie dużej rozpoznawalności w Internecie może przełożyć się na większe zainteresowanie ofertą i działalnością firmy. Aby jednak przynosiło to wymierne korzyści finansowe warto do prowadzenia fanpage zatrudnić osobę wykwalifikowaną z odpowiednim doświadczeniem. Rozeznanie i śledzenie wszystkich najnowszych trendów oraz sposobów promowania działalności w Internecie wymaga poświęcenia czasu oraz naprawdę szybkich